การรับประกันสินค้า

          ซี เค พี รับประกันความพึงพอใจสินค้าของเรา กรณี  ไม้เสียบมีเชื้อรา  มีตัวมอด  เรารับเปลี่ยนไม้เสียบลูกชิ้นให้ท่าน ฟรี


e-mail : chakkrit@ckpproducts.com   หรือ  chakkritb@yahoo.com


Line ID   :   0819095254